Science and technology

Sweden is one of the world’s most innovative and research-intensive nations. Several universities place high in European rankings, and their research has contributed to the global success of Sweden’s many high-tech companies

Science and technology

The Chalmers University of Technology is one of Europe’s leading universities of technology with research in fields such as High Speed Electronics and Photonics, Microtechnology and Nanoscience. Chalmers’ Master Programmes are all taught in English.

Jakobsbergsgatan

Science and technology

STORE

null

Jakobsbergsgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Jan-Olof Yxell/imagebank.sweden.se

Menu